Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatelem služby je:

Lukáš Košťál
IČ: 76233235
Horská 289
Trutnov 4

Každý rezervující souhlasí se Všeobecnými podmínkami, které se vztahují na každého účastníka námi pořádané akce.

Účastnit akcí se mohou osoby starší 18 let a osoby mladší 18 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Tento krok se provádí písemných schválením, kdy zákonný zástupce přejíma odpovědnost za jím způsobené škody na majetku, jiným osobám či sám sobě (zranění).

Pořadatel akce nezodpovídá za ztráty na majetku či zdraví. Každý účastník se účastní dobrovolné a ve svém čase bez nátlaku.

Každý účastník posláním peněz za konání akce souhlasí i se stornopoplatky.
Stornopoplatky platné od 1.9.2020 (nevztahuje se na florbalový AlkaCup, zde je startovné nevratné):

Více jak 70 dní před konáním akce: 20 % z ceny pobytu
69 – 31 dnů před konáním akce: 35 % z ceny pobytu
30 – 21 dnů před konáním akce: 50 % z ceny pobytu
20 – 8 dní před konáním akce: 70 % z ceny pobytu
7 a méně dní před konáním akce: 90 % z ceny pobytu

Dnem storna rozumíme den písemného doručení storna pobytu (stačí prokazatelně emailem, v případě pochyb prokazuje objednavatel).

Pozor – storno lze zmírnit tím, že pobyt převedete na náhradní osobu a k tomu uhradíte manipulační stornopoplatek 12 % z ceny pobytu (tak např. při stornu 6 dní před konáním akce zaplatíte jen 12% z ceny pobytu + bude náhradní osoba).

Covid19 a storno: pokud by nebylo možné z důvodu probíhající pandemie akci uskutečnit (jasný zákaz akce pro dané množství osob přesně v dobu konání naší akce ze strany Vlády), budou vám peníze vráceny v plné 100% výši. Nic neriskujete.

Každý účastník akce si je vědom toho, že na akci není zdravotní služba. V ceně akce není pojištění, účastník je povinen mít vlastní pojištění. Pořadatel nezodpovídá za zranění způsobená během konání jím pořádaných akci, ani cestou na akci, ani cestou z akce.

Ochrana soukromí – informace naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Lukart.cz - můžeme vám poradit?